ເງິນຝາກ

ບໍລິຫານທຶນນຳໃຊ້ໃນທຸລະກິດຂອງທ່ານໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບຫລາຍຂຶ້ນໂດຍຜ່ານບັນຊີທຸລະກິດກັບພວກເຮົາ. ປຶກສາກັບທີມງານບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບວິທີທີ່ ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ຈະສາມາດຊ່ວຍດັດແກ້ໃຫ້ເໝາະກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ

ບັນຊີເງິນຝາກ ກະແສລາຍວັນສຳລັບບໍລິສັດ

ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນແມ່ນວິທີທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດໃນການຄຸ້ມຄອງເງິນທຶນຂອງທ່ານ ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດເພີດເພີນກັບຄວາມສະດວກສະບາຍຊ່ວຍໃນການຊໍາລະເງິນຢ່າງວ່ອງໄວແລະງ່າຍດາຍໂດຍການນຳໃຊ້ແຊັກຜົນປະໂຫຍດແລະຂໍ້ດີຫລາຍຢ່າງ, ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ຈຸດບໍລິການລູກຄ້າ.
- ສາມາດເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດດໍາເນີນທຸລະກິດຢ່າງລຽບງ່າຍ
- ບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດກ່ຽວກັບຈໍານວນເງິນຝາກ.
- ບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດກ່ຽວກັບການຖອນເງິນ

ບັນຊີເງິນຝາກແບບມີກຳນົດ

ທ່ານສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການຫມູນວຽນເງິນສົດໃນບໍລິສັດຂອງທ່ານໂດຍຜ່ານການຈັດວາງໃນຮູບແບບເງິນຝາກທີ່ມີກໍານົດກັບທະນາຄານຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຍັງສາມາດເລືອກເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງບໍລິສັດ. ພວກເຮົາຍັງມີທີມງານບໍລິການລູກຄ້າໄວ້ຊ່ວຍແນະນໍາທ່ານເພື່ອທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດ.
Copyright © 2021 BIC Bank Lao Co.,Ltd