ສິນເຊື່ອ

ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ສະຫນອງເງິນກູ້ຢືມຈໍານວນຫຼາຍເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານບັນລຸເປົ້າຫມາຍແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມຝັນຂອງທ່ານເປັນຈິງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທຸລະກິດຂະຫນາດ ນ້ອຍ, ການຊື້ຊັບສິນ, ການປັບປຸງເຮືອນຊານ, ທີມງານບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຊ່ວຍໃຫ້ຄຳແນະນຳ ທ່ານທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.

ສິນເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນ

ສິນເຊື່ອໄລຍະສັ້ນແມ່ນຕອບສະໜອງຫລາກຫລາຍຈຸດປະສົງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ລວມທັງທຶນເພື່ອການເດີນທາງ, ຊື້ພາຫະນະໃຫມ່, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການແຕ່ງງານ, ການປັບປຸງເຮືອນໃຫມ່, ໃນການສຸກເສີນທາງການແພດຫຼືເພື່ອຊື້ສິນຄ້າຕ່າງໆ. ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີີ່ມເຕີມກັບທີມງານບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາໄດ້ທຸກສາຂາ.

ສິນເຊື່ອເພື່ອປຸກສ້າງ

ສ້າງບ້ານໃນຝັນຂອງທ່ານໃຫ້ກາຍເປັນຈິງກັບທະນາຄານ ບີໄອຊີ. ສຳລັບບຸກຄົນທົ່ວໄປຕ້ອງການສ້າງບ້ານໃນຝັນຈະເປັນຫນຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ຍາກທີ່ສຸດທີ່ຈະບັນລຸ. ທະນາຄານ ບີໄອຊີຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະສົບຄວາມສຳເລັດງ່າຍຂຶ້ນໂດຍສິນເຊື່ອໄລຍະຍາວເຖິງ 25 ປີ. ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມທີ່ຝ່າຍບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາແມ່ນພ້ອມທີ່ຈະຊ່ວຍແລະແນະນໍາທ່ານ.
Copyright © 2021 BIC Bank Lao Co.,Ltd