ເງິນຝາກ

ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ລາວ ໄດ້ຮັບລາງວັນໃນສາຂາທະນາຄານການຄ້າຫລາຍໆຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນ.ພວກເຮົາມີຜະລິດຕະພັນເງິນຝາກຈໍານວນຫຼາຍທີ່ເຫມາະສົມແກ່ຮູບແບບການດຳລົງຊີວິດຂອງທ່ານ ພ້ອມທັງເພີ່ມຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການສະສົມທຶນຂອງທ່ານການເຂົ້າເຖິງງ່າຍ ແລະ ຜົນຕອບແທນທີ່ສູງ.

ບັນຊີເງິນຝາກກະ ແສລາຍວັນສຳລັບ ບຸກຄົນ

ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ແມ່ນບັນຊີທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດໃນການບໍລິຫານທຶນຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຍັງສາມາດເພີດເພີນກັບຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການການຊໍາລະສະສາງຢ່າງວ່ອງໄວແລະງ່າຍດາຍໃນການນຳໃຊ້ “ແຊັກ”. ພ້ອມນີ້, ທ່ານຍັງໄດ້ຮັບສິດ ແລະ ປະໂຫຍດຂໍ້ດີອີກຫລາກຫລາຍຢ່າງ,

- ຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດຂອງທ່ານດຳເນີນທຸລະກຳການເງິນໄດ້ຢ່າງລຽບງ່າຍແລະວ່ອງໄວ
- ບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດກ່ຽວກັບຈໍານວນເງິນຝາກ.
- ບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດກ່ຽວກັບການຖອນເງິນ

ທ່ານສາມາດປຶກສາກັບທີມງານບໍລິການລູກຄ້າເຮົາເພື່ອລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ.

ບັນຊີເງິນຝາກແບບມີກຳນົດ

ທ່ານສາມາດຮັບຜົນຕອບແທນສູງສຸດເມື່ອທ່ານຝາກເງິນທຶນຂອງທ່ານຜ່ານບັນຊີ ເງິນຝາກປະຈຳ ໄວ້ກັບພວກເຮົາ. ດ້ວຍຕົວເລືອກທີ່ຫລາກຫລາຍ ແລະ ທ່ານຍັງສາມາດເລືອກສິ່ງທີ່ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກທ່ານ. ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກັບທີມງານບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາສໍາລັບອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ.

ບັນຊີເງິນຝາກແບບ ມີກຳນົດຮັບດອກເບ້ຍລ່ວງຫນ້າ

ສຳລັບບັນຊີເງິນຝາກປະຈຳຮັບດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າ, ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າຈຳນວນເຕັມເມື່ອທ່ານເປີດບັນຊີເງິນຝາກກັບພວກເຮົາ. ທ່ານສາມາດກໍານົດໄລຍະເວລາຂອງເງິນຝາກ ແລະ ຍັງຈະໄດ້ຮັບອັດຕາດອກເບ້ຍຈ່າຍລ່ວງຫນ້າຈຳນວນເຕັມເຂົ້າບັນຊີຝາກປະຢັດຂອງທ່ານ. ສອບຖາມກັບທີມງານບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.

ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ

ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດຖືກອອກແບບມາເພື່ອສົ່ງເສີມການສະສົມເງິນທີ່ໃຫ້ຜູ້ຖືບັນຊີໃຊ້ເງິນຂອງຕົນໃນເວລາທີ່ຕ້ອງການ. ກອງທຶນແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍທ່ານສະສົມເງິນທຶນແຕ່ທ່ານຍັງຈະໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍຈາກບັນຊີເງິນຝາກຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ. ບັນຊີຝາກປະຢັດສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານດຳເນີນທຸລະກຳການເງິນໄດ້ໂດຍຜ່ານທະນາຄານຫຼືເຄືອຂ່າຍເອທີເອັມທຸກສາຂາ.

ບັນຊີເງິນຝາກ ເພື່ອທຶນການສຶກສາ

ບັນຊີຝາກປະຢັດເພື່ອທຶນການສຶກສາແມ່ນບັນຊີທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຄອບຄົວມີເງິນທຶນໃຫ້ລູກຫຼານໃນອະນາຄົດ. ນີ້ແມ່ນບັນຊີຝາກປະຢັດສຳລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີລົງມາ ແລະ ຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຄວາມສິ້ນເຄີຍໃນການປະຢັດເງິນຂອງພວກເຂົາ ບັນຊີຝາກປະຢັດເພື່ອທຶນການສຶກສາແມ່ນອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ສະ
ສົມເງິນໃຫ້ລູກຂອງເຂົາໃນອະນາຄົດ ແລະ ໃຫ້ ພໍ່ແມ່ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການສອນໃຫ້ລູກ ຂອງທ່່ານຮູ້ລະບຽບໃນການໃຊ້ຈ່່າຍເງິນ ບັນຊີ ຝາກ ປະຢັດນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ເດັກ ນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີຮູ້ຈັກການສະສົມເງິນ.

ບັນຊີເງິນຝາກ ປະຢັດຜູ້ສູງອາຍຸ

ບັນຊີຝາກປະຢັດເພື່ອຜູ້ອາວຸໂສ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງເສີມການສະສົມເງິນທຶນຂອງທ່ານເມື່ອເຖິງອາຍຸກະສຽນ.
• ເຈົ້າຂອງບັນຊີຈະສາມາດຖອນເງິນຈາກບັນຊີຂອງທ່ານເມື່ອມີຄວາມຈຳເປັນ
• ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນບັນຊີ , ຈຳນວນເງິນຂອງການຝາກ ແລະ ບໍ່ມີໄລຍະເວລາ
• ບັນຊີດັ່ງກ່າວຍັງຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບ້ຍທຸກໆມື້ ແລະ ຈະເຂົ້າບັນຊີຂອງທ່ານໃນທ້າຍເດືອນ
• ບໍ່ເສຍຄ່າບໍລິການປະຈຳເດືອນ
Copyright © 2021 BIC Bank Lao Co.,Ltd